Vadovų darbotvarkės

Atgal
Skelbiama informacija apie įstaigos vadovo ir  jo pavaduotojo iš anksto numatytus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus panašius darbinius susitikimus), kuriuose be įstaigų darbuotojų dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys.
 
Šiuo metu viešų susitikimų nėra numatyta.