Monitorių eterio laiko nuoma

Atgal
DĖL UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ LCD MONITORIŲ ETERIO LAIKO NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO LAIKINO SUSTABDYMO
 

Informuojame, kad 2020 m. lapkričio 6 d. gavus potencialaus dalyvio pretenziją, yra laikinai stabdomas UAB „Vilniaus viešasis transportas“ LCD monitorių eterio laiko nuomos konkursas.

Informaciją UAB „Vilniaus viešasis transportas“ LCD monitorių eterio laiko nuomos viešojo konkurso klausimais teikia UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Keleivių aptarnavimo ir kokybės skyrius. Kontaktinis asmuo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ rinkodaros vadybininkė Natalja Komarova, tel. (8 5) 2394 798, el. p. natalja.komarova@vilniausvt.lt

Atskiru pranešimu informuosime visus suinteresuotus asmenis, kai pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas dėl tolimesnio viešojo konkurso vykdymo sąlygų.

Visa su šiuo viešuoju konkursu susijusi informacija bus talpinama ir atnaujinama UAB „Vilniaus viešasis transportas“ tinklapyje www.vilniausviesasistransportas.lt