Valdyba

Keleivių aptarnavimas +370 5 2344444 I–IV nuo 7:00 iki 15:45 val V iki 14:30 val

Plačiau

Tvarkaraščiai

Plačiau

Atsiliepimai

Plačiau

Ieškome vairuotojų

Plačiau
Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, užtikrinantis, kad Bendrovės veikla bus vykdoma deramai ir veiksmingai, atsižvelgiant į skaidrią finansų ir verslo praktiką, efektyvų turto ir veiklos valdymą bei užtikrinant rizikų valdymą, susijusi su Bendrovės veikla.
 
Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdybos darbo reglamentu.
 
Valdybos kadencija
 
Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai skiria visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas įgyvendinanti Vilniaus miesto savivaldybės institucija. Valdybos nariais skiriami ne mažiau kaip 3 nepriklausomi nariai, ne mažiau kaip 1 valstybės tarnautojas ir akcininko skiriamas 1 asmuo (ekspertas, darbuotojas ar pan.).

 

Ilja Karužis

Valdybos pirmininkas


Kitos pareigos:
Vilniaus miesto savivaldybės Infrastruktūros skyriaus vedėjas
UAB ,,Grinda“ valdybos narys

Išsilavinimas:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, civilinė inžinerija, bakalauro laipsnis
Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos nario mokymai (sertifikatas)
Ypatingojo statinio projekto vadovas ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (atestatas)
Ypatingojo statinio statybos vadovas ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovas (atestatas)

 

Algirdas Juozaponis

Nepriklausomas valdybos narys


Kitos pareigos:
Ilgametė patirtis vadovaujančiose pozicijose valstybės valdomose energetikos sektoriaus grupių įmonėse – AB „Litgrid“, UAB „EPSO-G“, AB „Amber Grid“ ir kt.

Išsilavinimas:
Vilniaus universitetas, ekonomika (bankininkystė), bakalauro laipsnis
Vilniaus universitetas, ekonomika (bankininkystė), magistro laipsnis
Baltic Institute of Corporate Governance, valdybos nario mokymai (sertifikatas)

 

Robertas Šerėnas

Nepriklausomas valdybos narys


Kitos pareigos:
UAB „LEANERS“, direktorius ir partneris
Tarptautinis konsultantas organizacijų valdymo klausimais
Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA), valdybos narys
UAB „Vilniaus vandenys, valdybos narys
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), patariamosios tarybos narys

Išsilavinimas:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba, bakalauro laipsnis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadyba ir verslo administravimas, magistro laipsnis
International Consortium for Agile (ICAgile), Agile sertifikuotas specialistas

 

Ignas Klimaitis

Nepriklausomas valdybos narys

Kitos pareigos:
UAB „Cirkle K“, Verslo mobilumo ir pardavimų direktorius

Išsilavinimas:
Mykolo Romerio universitetas, teisė ir ekonomika, bakalauro laipsnis
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, vadovų magistrantūros studijos