Valdyba

Keleivių aptarnavimas 1848 I–V nuo 7.30 iki 16.30 val

Plačiau

Tvarkaraščiai

Plačiau

Atsiliepimai

Plačiau

Ieškome vairuotojų

Plačiau
Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, užtikrinantis, kad Bendrovės veikla bus vykdoma deramai ir veiksmingai, atsižvelgiant į skaidrią finansų ir verslo praktiką, efektyvų turto ir veiklos valdymą bei užtikrinant rizikų valdymą, susijusi su Bendrovės veikla.
 
Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdybos darbo reglamentu, patvirtintu 2021 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. VP-20.
 
Valdybos kadencija
 
Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai skiria visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas įgyvendinanti Vilniaus miesto savivaldybės institucija. Valdybos nariais gali būti skiriami valstybės tarnautojai, Bendrovės darbuotojų interesams atstovaujančios organizacijos deleguoti Bendrovės darbuotojai ir kiti fiziniai asmenys.
 
Šiuo metu Valdybą sudaro 6 (šeši) valdybos nariai.

Dr. Danuta Narbut

Valdybos pirmininkė

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja


Kuruojamos sritys: eismo organizavimo, miesto infrastruktūros, miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos, socialinių išmokų ir socialinių paslaugų, miesto planavimo ir architektūros, miestovaizdžio, kultūros paveldo apsaugos, statybos reglamentavimo, teritorijų planavimo ir plėtros, žemės tvarkymo ir administravimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo teikiant švietimo, sveikatos priežiūros, socialines paslaugas vaikams ir jų tėvams.

Gytis Bendorius

Valdybos pirmininkės pavaduotojas, Bendrovės Audito komiteto pirmininkas

Direktorius, UAB „Optometrijos centras”, UAB „MediFocus”


Veiklos sritys: įmonių valdymas, strategijų vystymas didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, logistikoje.

Rimantas Baravykas

Valdybos narys

Vilniaus miesto savivaldybės Eismo organizavimo skyriaus vedėjas


Kuruojamos sritys: eismo saugumo gerinimas, eismo reguliavimo techninių priemonių įrengimo užtikrinimas, darnaus judumo priemonių diegimas, viešojo ir elektrinio transporto priemonių darbo organizavimas ir valdymas bei infrastruktūros plėtra.

Valdas Puzeras

Valdybos narys

Vadovas, UAB „Sumatus”, UAB „Retail IQ”

 

Veiklos sritys: verslo konsultacijos, laikinas vadovavimas, pažangios analitikos sprendimai mažmeninėje prekyboje.

Vladislav Kondratovič

Valdybos narys

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vadovas

 

Kuruojamos sritys: transporto infrastruktūra ir finansavimas, transporto rinkos reguliavimas ir aplinkosauga, transporto saugos klausimai, strateginių sprendimų paramos ir progamų valdymo klausimai.

Dr. Laura Augytė-Kamarauskienė

Valdybos narė

Advokatė, asocijuotoji partnerė, Advokatų kontora Glimstedt

 

Veiklos sritys: ginčų sprendimas teisme ir arbitraže, bendrovių ir komercinė teisė, draudimas ir profesinė civilinė atsakomybė, konkurencijos ir ES teisė, migracija, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė.